Belépek Regisztrálok

Otthontanulók


Együttműködő óvodák, iskolák

TelepülésIntézményAjánlásAjánló
Budapest - Altötting középiskola MAGYAR-BAJOR RENDSZERŰ KAT. GIMNÁZIUMI KÉTTANNYELVŰ TANULÓKÖR --- A tanulókörünkbe járó magyar-, osztrák vagy bajorországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú hat-nyolc évfolyamos gimnazisták jogilag magántanulók. Ők a magyar gimnáziumi felvételi eljárás során már sikeres felvételt nyertek egy magyarországi állami vagy egyházi gimnáziumba, ahol azonban tanulmányaikat csak magántanulóként folytathatják tovább szüleik lakcím- vagy munkahelyváltozása miatt. Tanulókörünk egy évenként mindig újonnan megpályázott, államilag elismert bajorországi középiskolához tartozik jogilag. Ebben a háttériskolában vizsgáznak magántanulóink német nyelven a bajor Lehrplan (LehrplanPLUS) valamint a magyar Nemzeti Alaptanterv által kijelölt, az átfedéseket több tanévre összedolgozott egységes tananyagból. Ez a bajor háttériskola állítja ki nekik a bizonyítványt, amelyet elfogadunk, illetve akár szülői, akár oktatói oldalról jelentkező igény esetén egy további magyarországi akkreditált háttériskolával felülbíráltatunk. A max. hat tanévig tartó tanulókörünkbe a hatodikostól a tizedikes tanulókig fogadjuk a jelentkezőket. Szükség esetén a 8. osztály után, a bajor tantervre való tekintettel egy ún. nyelvi 0. osztályt is beiktatunk, ahol a tanulók havi rendszerességgel idegen nyelvi vizsgákon számolnak be tudásukról az 1. és 2., netán a Bajorországban kért 3. idegen nyelvből. Emellett emelt szintű számítástechnika oktatásban vesznek részt e-learning formájában tanulóink. A fennmaradó időkeretet pedig a többi tantárgyból ismétlésre, szintentartásra fordítjuk. A magyar 0. évfolyamot követően folytatódik a gimnáziumi oktatás a magyar és a bajor 9. osztállyal a G9-rendszernek megfelelően. Tanulókörünk csak a 10. gimnáziumi osztály befejezéséig fogadja a magántanulókat. A 10. osztály után növendékeinknek kérésre megszervezzük a bajor állami középfokú szakérettségit (Mittlere Reife), amellyel különböző nyugat-európai magánintézetekben már lehetséges a továbbtanulás. Ha volt növendékeink nem választják ezt a lehetőséget, akkor mindenféleképpen a magántanulói státus megszüntetését és a rendszeres gimnáziumi óralátogatáshoz való visszatérést javasoljuk nekik a 11. osztálytól a későbbi magyar érettségi vagy a bajor "allgemeine Hochschulreife" 13. évfolyam végi sikeres megszerzése érdekében. --- WEBOLDAL: http://gymnasialkreis.simplesite.com/ LKSteller